Inloopbijeenkomst over centrumplan Schoonebeek

SCHOONEBEEK

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Centrum Schoonebeek gewerkt aan een definitief inrichtingsplan. Op zaterdag 8 juli worden inwoners geïnformeerd over de plannen die er liggen. De gemeente Emmen presenteert tegelijkertijd haar plannen omtrent de Europaweg. De inloopbijeenkomst in ’t Aole Gemientehoes is van 11.00 tot 15.00 uur.

Een vernieuwd centrum. Een groot plein met een aanpassing van de Europaweg, waardoor deze een onderdeel wordt van het centrum gebied. Een veiliger oversteek, moderne uitstraling, betere parkeergelegenheid, ruimte voor terrassen en meer groen. Inwoners is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het centrum. Veel van de genoemde voorstellen zijn meegenomen in de plannen. Evenals opmerkingen van ondernemers en pandeigenaren. Dit heeft geleid tot een definitief inrichtingsplan van fase 1. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld in twee fasen. In september wordt gestart met de eerste fase. Dat is het gebied rond ’t Aole Gemientehoes en het centrumgedeelte van de Europaweg.

Europaweg

De gemeente Emmen wil tegelijk met de uitvoering van de werkzaamheden aan het centrum aan de slag met de riolering en herinrichting van de Europaweg. De uitvoering van deze renovatie gaat ook in twee fasen. In fase 1 wordt de Norbruislaan tot aan winkelcentrum de Wingerd aangepakt. De gemeente wil graag weten wat inwoners van de plannen vinden. In de werkgroep Centrum Schoonebeek zitten inwoners, ondernemers en pandeigenaren uit het dorp. De werkgroep wil het centrum weer aantrekkelijk maken voor inwoners en bezoekers. Ook wil men onder meer leegstand tegengaan. Werkgroep Centrum Schoonebeek is een van de acht werkgroepen die aan de slag is in Schoonebeek. Naar aanleiding van een structuurvisie is in 2013 groot onderzoek uitgevoerd naar wat inwoners van Schoonebeek belangrijk vinden voor hun dorp. Er kwamen acht thema’s naar voren, waar het centrum er één van is. Elke werkgroep heeft vastgestelde doelen en een werkplan. Gezamenlijk staan ze voor verbinden, energie, inspiratie, netwerken, samenwerking en de eigen kracht van Schoonebeek.

Auteur

Redactie