Lagere energiekosten voor inwoners gemeente Emmen

EMMEN

Huishoudens in de gemeente Emmen betalen jaarlijks gezamenlijk maar liefst 90 miljoen euro aan energiebedrijven. Het overgrote deel van dat geld verdwijnt uit de regio. Dit kan anders, vindt de gemeente.

Daarom richt het college van B&W zich met de vernieuwde energienota op het lokaal en duurzaam produceren van energie. In september neemt de gemeenteraad een besluit over de energienota. De gemeente gaat inwoners en ondernemers faciliteren om energie te besparen. Dat kan via veilingen waar bijvoorbeeld goedkoop isolatiemateriaal ingekocht kan worden of bij de inzet van het duurzamer maken van gemeentelijke gebouwen. Een belangrijke pijler is zonne-energie. Wethouder René van der Weide: “We staan aan de vooravond van grote veranderingen in onze leefomgeving. We moeten de omslag naar duurzame energie gaan maken en dat heeft gevolgen voor onze maatschappij. Met deze energienota willen we vooral meters maken en de samenleving in staat stellen om te kunnen verduurzamen en het geld in onze regio behouden. Daarnaast willen we aan de slag om woningen energieneutraal te maken. Win-win situaties creëren. Enerzijds de woning kwalitatief verbeteren, anderzijds verduurzamen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig; bedrijven, inwoners, onderwijs en organisaties. Dit bereiken we niet van vandaag op morgen, maar dit vergt een lange adem.” De gemeente Emmen blijft volop inzetten op grootschalige zonne-energie. Ook krijgen inwoners de mogelijkheid om deel te nemen in lokale energiecoöperaties.

Auteur

Redactie