Coevorden van financiële bodem naar aanzienlijke spaarpot

COEVORDEN

Het was voor de gemeente Coevorden een behoorlijke opgave om het lek boven te krijgen, maar het jaarverslag over 2016 laat een overschot zien van 3,9 miljoen euro. Het positief resultaat in 2015 was 3,1 miljoen euro.

Door Kristian Elders Drie frisse wethouders en een ervaren burgemeester hadden bij de start van de huidige periode als college geen andere keuze dan te bezuinigen. Financieel gezien moest Coevorden orde op zaken stellen en dat is gelukt. Daarom zaten burgemeester Bert Bouwmeester en de wethouders Jan Zwiers en Jeroen Huizing (wethouder Joop Brink geniet van zijn vakantie op Kreta, red.) woensdag tevreden aan tafel tijdens een persconferentie in het gemeentehuis Hof van Coevorden. Hoe anders was de situatie in 2013, want de meerjarenraming bleek destijds niet sluitend. Coevorden stond er slecht voor. Forse ingrepen waren nodig en het dieptepunt werd feitelijk een jaar later bereikt, maar daarna verdwenen de wolken langzaam maar zeker voor de zon. De positieve berichten hebben niet alleen maar te maken met bezuinigingen. "Bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed heeft positief uitgepakt en de financieringslasten zijn fors afgenomen", vertelt Zwiers. "Ook helpt het mee dat we niet vaak negatief in de krant stonden of op televisie verschenen met bijvoorbeeld miskleunen in het sociaal domein. Verder zijn de langlopende schulden gedaald van 106 miljoen euro (in 2012, red.) naar 85 miljoen euro. Die trend zet zich voort, verwachten wij. De ultieme beloning is dat de gemeente van de accountant een goedkeurende verklaring kreeg over 2016. Die verklaring zegt dat wij zelf overzicht hebben over de financiële situatie."

Centen

Zwiers verwacht dat de groei van het eigen vermogen doorzet. "Ik zie dit als een collectieve prestatie van de gemeente Coevorden als organisatie, de gemeenteraad en het college. We hebben samen goed op de centen gepast. Dat is iets om trots op te zijn." Het college erkent dat de inwoners van de gemeente Coevorden de bezuinigingen hebben gevoeld in de portemonnee. "Dit was niet heel fors", voegt Zwiers toe. "Landelijk gezien zitten wij als gemeente niet heel hoog gezien de totale lokale kosten. We hebben wel wat gevraagd van de burgers. Ook van de sportclubs vanwege de geharmoniseerde tarieven." Coevorden ging dus van de financiële bodem naar een aanzienlijke spaarpot. Zwiers: "De basis moet in orde zijn en daarna kan er nagedacht worden over nieuwe ontwikkelingen." Er wordt gedacht aan geld voor onder meer breedband, groenonderhoud en een centrumvisie voor de vestingstad. "Ook gaan we kijken naar een herstructureringsfonds van de provincie Drenthe voor de dorpen in onze gemeente, want we moeten de balans goed in de gaten houden. We timmeren alles echter niet dicht voor het volgende college."

Auteur

Redactie