Heden en Verleden: Donald, bedankt!

Emmen

Stelt u zich eens voor: u hebt feest gevierd met vrienden in een zaal in het Hampshire hotel. Het was een avond vol heerlijke gerechten, drank en veel gezelligheid. Als de avond voorbij is blijkt echter dat het een enorme rotzooi is en dat de rekening nog betaald moet worden. Op hetzelfde moment begint één van uw vrienden vreselijk te zeuren. Hij liegt dat de rommel niet zijn schuld is en dat hij niet wil betalen voor het feest. Hij wil er helemaal niets meer mee te maken hebben en loopt stampend de zaal uit. Wat zou u doen in zo’n situatie?

In de wereld speelt zich iets soortgelijks af. In 2015 spraken de leiders van 174 landen in Parijs af om schouder aan schouder te strijden tegen het grootste probleem van onze tijd: klimaatsverandering en milieuvervuiling. Laatst werd er echter zout in de wonden gestrooid toen zakenman, clown en parttime president Donald Trump besloot de Verenigde Staten uit het verdrag te trekken. Volgens hem gaat het akkoord ten koste van Amerikaanse burgers en is de opwarming een fabeltje. Vreemd, want 97% van de wetenschappers ziet toch een duidelijk patroon als ze natuur en geschiedenis bestuderen. Rond 1750 begon de industriële revolutie en sinds die tijd stoten fabrieken giftige gassen uit. Deze bedekken onze aarde als een warme deken waardoor de temperatuur stijgt. Voorzichtige voorspellingen noemen een temperatuurstijging van drie graden Celsius over honderd jaar. Dat lijkt weinig, maar het zal catastrofale gevolgen hebben, ook voor Zuidoost-Drenthe. Denk maar aan droogte, bosbranden, heftigere stormen en mogelijke overstromingen. Daarnaast vervuilen we onze natuur nog iedere dag. We dumpen afval in rivieren, breken de grond open voor fossiele brandstoffen en kappen bossen voor hout en landbouwgrond. Honderden diersoorten sterven uit vanwege ons. We zijn sprinkhanen geworden: alles wat we zien vreten we kaal. Het feest met 7 miljard mensen is dus nog in volle gang, maar de rotzooi stapelt zich op. De rekening voor onze welvaart moet eens betaald worden. Ook in Zuidoost-Drenthe zullen we ons steentje moeten bijdragen. De plannen voor het bouwen van windmolens in de gemeente Emmen stuiten op veel weerstand. Niemand wil van die metershoge draaiende vehikels in zijn achtertuin, maar we willen wel allemaal in een schone wereld leven. Initiatieven voor zonnepanelen komen ook amper van de grond. Willen we niet veranderen of maakt de overheid het ons veel te zwaar? Misschien moeten we het aan onze kinderen over laten om te investeren in natuurbescherming en duurzame energie om de aarde te redden. Anders wonen zij straks met duizenden anderen in Emmen-aan-zee. De rechtse politieke partijen gaan ons hiermee niet helpen en Donald Trump al helemaal niet. Hij liep onlangs stampvoeten weg bij de bijeenkomst en houdt zijn geld in zijn broekzak. Dit lijkt slim, maar wat zou u doen als iemand u zo liet stikken? Waarschijnlijk zou u samen afspreken om op te ruimen en de rekening te verdelen. De vrek zal door niemand meer serieus genomen worden en zijn verraad zal zelfs kunnen leiden tot verbroedering bij de anderen. De wereld zal zich waarschijnlijk verenigen tegen de stompzinnigheid van Trump waardoor we ons nog meer gaan in zetten voor een schonere toekomst. Daarom wil ik hierbij alvast zeggen: Donald, bedankt! Docent en schrijver Richard Zuiderveld

Auteur

Redactie