Blijk van Waardering voor mantelzorgers

COEVORDEN

Mensen die langdurig hulpbehoevend zijn, kunnen niet zonder mantelzorgers. Mantelzorgers leveren veel dagelijkse zorg zoals koken en boodschappen doen. Hun inzet voorkomt vaak dat mensen eenzaam worden of dat ze sneller naar een verpleeg- of verzorgingshuis moeten.

De gemeente Coevorden vindt dat mantelzorgers een blijk van waardering verdienen vanwege het belang van mantelzorg voor de samenleving. De zogeheten Blijk van Waardering bestaat uit een bedrag van 100 euro en een presentje. Mantelzorgers boven de 21 jaar die minimaal acht uur per week langer dan drie maanden mantelzorg verlenen en die zorgen voor een zorgvrager uit de gemeente Coevorden kunnen een beroep doen op de Blijk van Waardering.

Uitreiking

De waardering is tot uiterlijk 1 oktober dit jaar aan te vragen en wordt door Steunpunt Mantelzorg Coevorden verstrekt namens de gemeente Coevorden. Rond de week van de mantelzorg in november is de uitreiking. Het aanvraagformulier is op te vragen via www.mwcoevorden.nl/mantelzorg of af te halen bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden. Door te bellen of te mailen kan het formulier ook worden opgevraagd. Mantelzorgers die vorig jaar de Blijk van Waardering toegekend kregen, krijgen het aanvraagformulier thuisgestuurd. Voor meer informatie: neem contact op met Jan Broekema. Hij is coördinator van Steunpunt Mantelzorg. Telefoonnummer is 085-2735256 of stuur een e-mail naar steunpuntmantelzorg@mwcoevorden.nl.

Auteur

Redactie