Thriantaschool danst in Atlas Theater

EMMEN

Leerlingen van de Thriantaschool schitteren vandaag in het Atlas Theater. Aanknopingspunt van deze bijzondere dansvoorstelling is de Canon van Emmen.

De klassen van de Thriantaschool, een school voor kinderen die ‘zeer moeilijk leren’, kozen als uitgangspunt voor de voorstelling een onderwerp uit de geschiedenis van Emmen. Harma de Graaf, zij is interne cultuur coördinator, vertelt over het dansproject: “Leerlingen en leerkrachten gingen op zoek naar wat kenmerkend is voor Emmen. Zo hebben we cultuur geïntegreerd bij het vak geschiedenis en andere lessen. Van allerlei onderwerpen hebben we een dans gemaakt die op 31 mei uitgevoerd wordt in het Atlas Theater. Zo zien toeschouwers een dans over de Toyisten, Emmen Vlinderstad, het onderduikershol, Sports Unlimited, de Hondsrugtunnel, de hunebedden en natuurlijk Wildlands.”

Subsidieaanvragen

Op advies van de Emmer stichting De Kunstbeweging is voor dit project een speciale ontwikkelingssubsidie aangevraagd bij Compenta, de Drentse stichting die over subsidieaanvragen gaat. “Met die ondersteuning hebben dansdocenten Lianne Jacobs en Eddy Thijssen een traject ontwikkeld waarbij de leerkrachten van de ZML-school getraind werden in het geven van danslessen. We hebben van Eddy en Lianne geleerd dat het bij dansen gaat om het uiten van gevoelens en dat iedere beweging dans kan zijn. En natuurlijk hebben die twee professionals ons geholpen bij het instuderen van de choreografieën.De kinderen zijn er vol van. Iedereen doet mee, zowel de kinderen van het speciaal onderwijs als de kinderen van het voortgezet speciaal onderwijs.” Leerling Auke Sterken (11) van de Berengroep grapte al: “Ik denk dat we handtekeningen moeten geven omdat we beroemd worden. Straks komt iedereen naar onze school.” De Graaf vervolgt: “We wilden graag een dansproject opzetten omdat onze leerlingen zo genieten van muziek en bewegen. We zagen aanvankelijk wel wat weerstand bij sommige leerlingen om een dans te bedenken, maar gaandeweg werd iedereen enthousiast en nu willen ze allemaal stralen en schitteren. Onze leerlingen leren hier zoveel van. Ze krijgen zelfvertrouwen, verleggen hun grenzen en ze leren durven.” Meer informatie over de ontwikkelingssubsidie voor kunstprojecten op scholen via info@dekunstbeweging.nl.

Auteur

Redactie