Sportplein Emmerhout schrijft 20.000 euro bij

EMMEN

Het bewonersinitiatief Sportplein Emmerhout heeft 20.000 euro ontvangen van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het Sportplein Emmerhout is een bewonersinitiatief van jongere en oudere wijkbewoners. Op het voormalig asfaltterrein voor de sporthal van Emmerhout komt een voetbalkooi, een basketbalveld, tafeltennistafels en een beweegtuin. In de tweede fase wordt daar een free run en calisthenics parcours aan toegevoegd. Op het Ideeënfestival van 18 oktober vorig jaar heeft een werkgroep het plan voor het eerst aan wijkbewoners laten zien. Het plan heeft die avond veel stemmen gekregen en er is een startbedrag uit de Burgerbegroting opgehaald. Vanuit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken is er ook een bedrag aan het bewonersinitiatief toegekend. Daar komt nu dus 20.000 euro bij. Het plan is verder uitgewerkt in samenspraak met de Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout en het bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’. Door verschillende activiteiten voor jong en oud op te zetten, wil de werkgroep de saamhorigheid en de onderlinge contacten in de wijk versterken. Behalve sporten, dient het plein ook als ontmoetingsplek. Met hulp van het Richard Krajicek Fonds, worden er drie jongeren uit de buurt aangesteld als sportcoach op het Sportplein Emmerhout. Deze jongeren helpen bij het organiseren van activiteiten, maar zorgen ook voor de veiligheid op het plein.

Auteur

Redactie