Nieuw trainingsaanbod voor jongeren: Are you ready?

COEVORDEN

Are you ready? Dat is de naam van het nieuwe trainingsaanbod dat binnenkort wordt gegeven door de gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

Door Kristian Elders De gratis trainingen zijn groepsgericht. Maximaal tien jongeren - tussen de 16 en 27 jaar - vormen een groep om maatwerk te kunnen leveren. Voordat de trainingen beginnen wordt er geluisterd naar de input van jongeren uit de gemeente Coevorden. “Om tot vraaggerichte trainingen te kunnen komen”, vertellen projectleider Loraine de Graaf (27) en haar directe collega Sissy Venema (28) namens de gemeente Coevorden.

Intakegesprek

“Het is belangrijk om vooraf te weten waar de jongeren training in willen en aan welke doelen zij willen werken. Daarom voert jongerenwerker en opbouwwerker Kim Slomp namens Maatschappelijk Welzijn Coevorden eerst een intakegesprek met de jongeren om te kijken wat er speelt.” De preventieve trainingen vallen onder een pilot. De Graaf: “MWC is een van onze grootste partners in het sociaal domein. Die organisatie kent de jeugd en weet wat er speelt.” Venema: “Gameverslaving en middelengebruik kunnen oorzaken zijn waardoor jongeren vroegtijdig school verlaten of moeite hebben met het vinden van werk. Jongerenwerker Wilfred Kikkert van VNN kan die signalen opvangen. Hij is één van de trainers.” Tijdens de trainingen - het aantal workshops is zoals het nu lijkt vijf - is een belangrijke rol weggelegd voor Slomp. Zij is immers als aanspreekpunt voor de deelnemers van start tot finish betrokken bij ‘Are you ready?’.

Lastig

Omdat de input voor de trainingen vanuit de jongeren komt, is het volgens De Graaf en Venema vooraf lastig aan te geven wat de precieze thema’s worden. “Budgetbeheer zou een thema kunnen zijn”, zegt Venema. “Ook werken aan weerbaarheid en het vergroten van zelfstandigheid kunnen aan bod komen tijdens de trainingen, maar je kunt specifiek ook denken aan wat er allemaal komt kijken bij een sollicitatiegesprek.” De Graaf: “Het zou mooi zijn als wij deze workshops uiteindelijk drie keer per jaar aan kunnen bieden. Na de trainingen kunnen de jongeren blijven rekenen op begeleiding.” Meer informatie over de trainingen en aanmelden staat op www.coevorden.nl/jongeren. Appen om meer te weten te komen kan via 06-22575152. Aanmelden kan tot en met zondag 28 mei. De wekelijkse training start op dinsdag 20 juni.

Auteur

Redactie