Jubileumconcert 70 jaar Loozangers

ZWEELOO/AALDEN

Zangkoor De Loozangers uit de buurdorpen Aalden en Zweeloo geeft zondagmiddag 21 mei vanaf 14.30 uur een concert ter ere van het zeventigjarig bestaan. Het concert vindt plaats in het historische kerkje van Zweeloo aan de Wheem en heeft als thema ‘Tijd’. Het koor staat onder begeleiding van Marjan Okken uit Emmen.

Tijdens het concert zijn er twee gastoptredens: Vocaal ensemble 3D uit Sleen en TOV: het trio van Douwe Bruinsma uit Benneveld (finalist bij het Drents Liedtiesfestival 2017, red.). Laatstgenoemde schreef een speciaal lied voor het koor dat hij tijdens het concert ten gehore zal brengen.

Initiatief

De Loozangers bestaat op dit moment uit ruim 47 enthousiaste mannen en vrouwen uit Zweeloo en omliggende dorpen. Het werd in 1947 op initiatief van Henny Warmolts, Jan Dobben en Lambertus Meiering opgericht. Uit oude stukken blijkt dat De Loozangers zijn ontstaan doordat jonggehuwden geen lid mochten zijn van het kerkkoor. Zij die toch wilden zingen konden zich aansluiten bij De Loozangers. De eerste jaren bestonden de uitvoeringen uit zang en toneel. In de loop der jaren heeft het koor vaak het initiatief genomen tot zangersdagen waarop zij zelf ook beoordeeld werd. Dat heeft verscheidene malen prijzen opgeleverd.

Auteur

Redactie