Landelijke erkenning voor Buurtbemiddeling Coevorden

COEVORDEN

Buurtbemiddeling Coevorden is nu officieel een buurtbemiddelingsorganisatie. Een zegsvrouw van Maatschappelijk Welzijn Coevorden - Buurtbemiddeling Coevorden is een onderdeel van MWC - meldt dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen, die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hanteert.

Buurtbemiddeling wordt sinds maart vorig jaar aangeboden in de gemeente Coevorden. Sindsdien kwamen er 46 aanmeldingen binnen. Het certificaat is geldig tot mei 2019 en werd gehaald na een succesvolle kwaliteitstoets. Coördinator van Buurtbemiddeling Coevorden is Margreet Teunissen. Meer informatie over de organisatie staat op www.mwcoevorden.nl.

Auteur

Redactie