Lintjesregen in gemeente Borger-Odoorn

Emmen

Zeven inwoners van de gemeente Borger-Odoorn hebben vandaag een Koninklijke onderscheiding gekregen.

Het echtpaar Henderikus en Hinderika Albring-Speelman, het echtpaar Leffert en Geertje Nijboer-Kort, de dames Grietje Ziengs-Plaatje en Jetske Koek-Hoekstra en Johannes Tiem Homan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen zijn in restaurant Bussemaker in Exloo opgespeld door burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn. Grietje Ziengs-Plaatje is al tientallen jaren actief als vrijwilligster bij Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn. Ze verricht diverse activiteiten binnen de zorginstelling en is voor De Paasbergen van onschatbare waarde. Sinds 1995 heeft ze als diaken binnen de Kerkenraad van de Vrijzinnige Hervormde Gemeente Odoorn de vele taken die op haar pad kwamen vervuld. Zelfs taken die niet tot het werkgebied van een diaken gerekend worden, werden door haar opgepakt. Ook binnen de Stichting Internationale Volksculturen Odoorn (SIVO) is mevrouw Ziengs geen onbekende. Ze heeft jaren meegewerkt in de huishoudelijke dienst tijdens het jaarlijkse Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO in Odoorn. Een festival waar jaarlijks 15-20 dansgroepen vanuit de hele wereld aan deelnemen en waar rond de 25.000 bezoekers op af kwamen. Van 1981 tot 2005 is mevrouw Ziengs redactielid geweest van de dorpskrant van Valthe. Jetty Koek-Hoekstra is vanaf 1977 vele jaren actief geweest binnen de Vrouwen van Nu (voorheen Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen). Niet alleen binnen haar eigen afdeling Exloo, maar ook op provinciaal niveau heeft ze haar steentje voor de leden in Drenthe bijgedragen. Daarnaast was ze vanaf de start van de oprichting in 1998 een aantal jaren voorzitter én vrijwilliger bij de Wereldwinkel Borger. In 1997 is ze secretaris geworden van de Gemengde Zangvereniging Exloo, waar ze al jaren lid van was. Deze functie vervult ze nog steeds. Vanuit de Zangvereniging is ze in 2003 bestuurslid geworden van de Stichting Verenigingsgebouw De Smidswal. Toen in 2008 bekend werd dat er een nieuw onderkomen voor De Smidswal moest komen is ze in de Projectgroep Dorpshuis Exloo i.o. gestapt en nog steeds is ze daarin actief. Mede dankzij haar inzet, als voorzitter van de Projectgroep, is de realisatie van het nieuwe dorpshuis ‘Ons Dorpshuis’ in Exloo een feit. Ten slotte is ze ook nog een aantal jaren bestuurslid van het Groene Kruis en maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje geweest. Ze zet zich ook in voor de Wereldwinkel. Johannes Homan is sinds 2000 bestuurslid bij de Stichting Dorpsvermaak Valthe. Deze Stichting organiseert jaarlijks vele activiteiten in en rond het dorp Valthe. Daarnaast is hij al 22 jaar bestuurslid/voorzitter bij de IJsvereniging De Schaopskoel in Valthe. Hij is ook vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Valther Boys in Valthe. Sinds de jaren ’80 heeft hij vele verschillende rollen binnen de voetbalvereniging gespeeld. In Valthe wordt ook jaarlijks de ‘Boeren-Burgers en Buitenfair’ georganiseerd. Een Fair die jaarlijks ongeveer 125 deelnemers en 2000 bezoekers naar Valthe trekt. Homan is al jaren lid van de organiserende Stichting ‘In ’t Gras’ en heeft inmiddels al weer 10 jaar de rol van voorzitter. Ten slotte is hij sinds 1984 lid van het bestuur van Hengelsportvereniging ’t Voornje in Valthe. Ook hier heeft hij sinds 1996 de rol van voorzitter op zich genomen. Maar niet alleen binnen de eigen vereniging zet hij zich in. Hij is ook secretaris van het Rayon van Hengelsportverenigingen. Henderikus Albring is al tientallen jaren actief als beheerder en bestuurslid van het dorpshuis De Assekolke in Drouwenermond. Albring is, samen met zijn echtgenote, dag en nacht beschikbaar voor het dorpshuis. Ook is hij altijd inzetbaar en betrokken bij dorpsactiviteiten in Drouwenermond. Dit gold eerder voor activiteiten van de school (voordat deze gesloten werd) en daarna onverminderd ook voor andere activiteiten die in Drouwenermond georganiseerd werden. Ook buiten het dorp is de naam Albring een begrip. In de (internationale) rundveefokkerij en - keuringswereld zijn de koeien van de familie Albring een begrip. Hij leeft voor zijn koeien en het is daarom ook niet vreemd dat hij al meer dan 50 jaar deel uit maakt van de Veenkoloniale Rundvee Vereniging (VRV). Naast zelf deelnemen aan de activiteiten van de VRV helpt hij ook bij het voorbereiden van de jaarlijkse rundvee-beoordelingen. Het voorbereiden van de jaarlijkse videoshow is een tijdrovende klus omdat koeien zich niet altijd houden aan vastgestelde tijden. Hinderika Albring is ook al tientallen jaren actief als beheerder van het dorpshuis De Assekolke in Drouwenermond. Ze is, samen met haar echtgenoot, dag en nacht beschikbaar voor het dorpshuis. Het dorpshuis draait volledig op de inzet van met name mevrouw Albring. Van inkoop tot het draaien van bardiensten, van schoonmaak tot de verhuur van de ruimten. Alles is bij haar in goede handen. Net als haar echtgenoot is ze ook altijd inzetbaar en betrokken bij dorpsactiviteiten in Drouwenermond. Bij de Veenkoloniale Rundvee Vereniging (VRV) is ze jarenlang gastvrouw geweest tijdens de jaarlijkse rundveekeuringen. Zij zorgde voor de inwendige mens en voor de lotenverkoop. Leffert Nijboer is sinds 1995 penningmeester bij de Stichting Dorpsvermaak Valthe. Deze Stichting organiseert jaarlijks vele activiteiten in en rond het dorp Valthe. Daarnaast is hij al 22 jaar penningmeester bij IJsvereniging De Schaopskoel in Valthe. In Valthe wordt ook jaarlijks de ‘Boeren-Burgers en Buitenfair’ georganiseerd. Een Fair die jaarlijks ongeveer 125 deelnemers en 2000 bezoekers naar Valthe trekt. Nijboer is sinds 2015 bestuurslid/vrijwilliger bij de organiserende Stichting ‘In ’t Gras’. Ten slotte is hij ook vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Valther Boys in Valthe. Sinds de jaren ’80 heeft hij vele verschillende rollen binnen de voetbalvereniging gespeeld. Geertje Nijboer-Kort voert heel veel achtergrondtaken uit. Zo is ze sinds 1996 vrijwilligster bij de Stichting Dorpsvermaak Valthe. Deze Stichting organiseert jaarlijks vele activiteiten in en rond het dorp Valthe. En ook is ze sinds 1995 vrijwilligster bij de Voetbalvereniging Valther Boys in Valthe. Maar ze heeft ook haar ‘eigen’ activiteit: Sinds 1990 heeft ze diverse functies binnen en buiten het bestuur van Gymnastiekvereniging D.O.S. vervuld. En natuurlijk was ze tijdens de basisschooltijd van de kinderen vaak te vinden bij de vele schoolactiviteiten.

Auteur

Paul Abrahams