‘t Huis van Heden denkt aan uitbreiding

EMMEN

Vanaf de oprichting in 1996 beschikt ’t Huis van Heden over drie gastenkamers. Bij een bezettingsgraad van 75 procent was dat tot één jaar geleden ruim voldoende. Er kon op korte termijn bijna altijd worden voldaan aan het verzoek om een gast op te nemen in het hospice.

De laatste tijd zijn regelmatig alle drie kamers bezet en kan er te vaak niet meer worden voldaan aan het verzoek iemand in de laatste levensfase op te nemen. ‘Zeer triest en teleurstellend voor de betrokken persoon en de naaste familieleden en zeer onbevredigend voor de coördinatoren, vrijwilligers en de bestuursleden’, oordeelt het hospice. De besturen van Stichting Hospicezorg en de Stichting Vrienden van het Hospice zijn daarom naarstig bezig de mogelijkheden van uitbreiding van het hospice te onderzoeken. De eerste schetsen voor een uitbreiding zijn gemaakt door de architect en er is reeds overleg met de gemeente over de benodigde vergunningen.

Toenemen

De uitbreiding met één of twee kamers vraagt echter een aanzienlijke investering en de jaarlijkse financiële lasten zullen navenant toenemen. Van overheidswegen bestaan er geen subsidies of financiële steun voor de uitbreiding van een hospice. De besturen onderzoeken de financiële mogelijkheden om toch zo snel mogelijk een uitbreiding te kunnen realiseren. Met de uitbreiding van het hospice wordt de gelegenheid voor het aanbieden van respijtzorg ook vergroot. De vraag naar respijtzorg wordt steeds groter en past heel goed bij de zorg die een hospice biedt.

Auteur

Redactie