Raadhuisplein belangrijkste plein van Vlinderstad

EMMEN

Met het Programma Centrumvernieuwing heeft de gemeente de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het centrum van Emmen. Het college heeft locatieprofielen vastgesteld voor het Raadhuisplein, het Marktplein, het Noorderplein en het Mensenpark.

Locatieprofielen zijn beschrijvingen van de mogelijkheden en het karakter van deze locaties. Hiermee kunnen evenementen-organisatoren kijken op welke locatie hun evenement het beste tot zijn recht komt. De evenementencoördinator van de gemeente begeleidt organisatoren hierbij. Het Raadhuisplein komt als winnaar uit de bus. Hier worden de belangrijkste evenementen in de Vlinderstad georganiseerd. Het Marktplein, het Noorderplein en de oude dierentuin moeten het doen met de wat kleinschaliger evenementen. Die drie mogen wel een rol vervullen bij bijvoorbeeld de Gouden Pijl.

Auteur

Redactie