Vergunning voor zonnepark Oranjepoort

ORANJEDORP/NIEUW

DORDRECHT - De gemeente Emmen heeft een vergunning verleend voor de ontwikkeling van het zonnepark Oranjepoort ter grootte van 37 hectare. Dit zijn ongeveer 74 voetbalvelden. De zonneakker is gelegen tussen de industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37.

De zonneakker bestaat uit ruim 110.000 panelen en heeft een vermogen van ongeveer 28 MWp. Met de realisatie kunnen jaarlijks bijna 8500 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien en wordt jaarlijks 15.000 ton CO2 minder in de atmosfeer gebracht. De ontwikkelaars - de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen BV (VPB) en HerBo Groenleven - gaan samen met het bedrijfsleven een Fieldlab realiseren.

Innovaties

In dit Fieldlab werken belanghebbenden op verschillende niveaus met elkaar samen aan innovaties op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie en thermietechnieken en het gebruik van Biobased materialen. Met de vergunning op zak kan HerBo Groenleven de SDE+ subsidie aanvragen. Het bedrijf wil zo snel mogelijk het park en Fieldlab realiseren. De bewoners van Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht worden betrokken bij de oprichting van een coöperatie, zodat zij kunnen profiteren van de zonne-energie. Dat vindt plaats in het kader van het Interreg COBEN project, waarin de gemeente Emmen participeert. Het doel van COBEN is om duurzame energieprojecten in Emmen zo te ontwikkelen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede van de omwonenden komen.

Auteur

Redactie