Forse subsidie voor jeugdtheaterschool Loods13

EMMEN

Theaterschool Loods13 ontvangt dit jaar een subsidie van 100.000 euro voor professionalisering en bijzondere theaterproducties voor jongeren en in wijken en dorpen. Daarmee volgt de gemeente Emmen het besluit van de provincie Drenthe om Loods13 te subsidiëren, met de intentie om dit de komende vier jaar te doen.

De subsidie voor Loods13 wordt betaald uit de post breedtecultuur. Bij de behandeling van de begroting in 2017 heeft de gemeenteraad een bedrag van 219.000 euro overgeheveld van het voormalige budget voor De Muzeval naar het uitvoeringsprogramma cultuur. Het college wil dit geld inzetten als co-financiering om extra cultuursubsidies van de provincie, het Rijk, Europa of andere partijen binnen te halen. De subsidieverlening aan Loods13 loopt vooruit op de nieuwe cultuurnota Van Goede Grond, die dit jaar verschijnt. In deze nota wordt het geld uit de post breedtecultuur aangemerkt als co-financieringsgeld.

Auteur

Redactie