Emmen gaat voor 'Age Friendly Cultural City'

EMMEN

Emmen is een van de vijf deelnemende plaatsen aan het programma ‘Lang Leve Kunst Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen.

“De gemeente Emmen is door het grote aantal senioren een interessante proeftuin voor cultuurprojecten voor ouderen”, zegt cultuurwethouder Bouke Durk Wilms. “Cultuur leeft in de gemeente Emmen, maar tegelijk genieten veel ouderen er nog niet van omdat ze er nog niet mee bekend zijn. Samen met Kunst & Cultuur Drenthe, De Kunstbeweging, Zorggroep Treant en Sedna hebben we drie prachtige projecten bedacht. Van kunst op locatie tot een cultureel dagje uit; voor hele fitte ouderen maar ook voor zorgbehoevende mensen. Meedoen aan cultuur is een verrijking voor iedereen.”

Verduurzamen

Het fonds werkt in dit programma twee jaar lang samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan centraal. Naast Emmen doen Doetinchem, Utrecht, Groningen en Deventer mee aan het programma. Ook strijden de vijf steden om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het fonds stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking. Een jury beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar van 2018 uitgereikt. In 2016 ging het programma voor het eerst van start in de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Amsterdam won en ontving de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit handen van juryvoorzitter Hedy d’Ancona.

Auteur

Redactie