Forse subsidie voor dorpsplannen Schoonoord

SCHOONOORD

In het kader van het vijf punten plan krijgt Schoonoord 96.000 euro van het subsidieprogramma Leader Zuidoost-Drenthe. Dorpsbelangen en Ondernemersvereniging Schoonoord stonden aan de wieg van het plan. Samen met de gemeente Coevorden en ondersteund door kenniscentrum en adviesbureau CMO STAMM. Verbinding is gezocht met DAS (Dorps Activiteiten Schoonoord), sportclubs, Openluchtmuseum Ellert en Brammert en de plaatselijke historische vereniging.

Het dorp krijgt dus 96.000 euro en moet zelf - onder meer met hulp van fondsen - 60.000 euro bijleggen. De Coevorder wethouder Jan Zwiers gaf donderdagavond een symbolische cheque aan Henk Mulder en Aart Stuit van Dorpsbelang Schoonoord. Stuit meldt dat met de subsidie de realisatie van de plannen voor het zogenoemde reuzendorp Schoonoord weer een stapje dichterbij is.

Vijf thema's

Met de input van buurtvergaderingen en een ondernemersenquête kwam de werkgroep tot de volgende vijf thema's: Imago (Schoonoord landelijk bekend als het reuzendorp en diensten en producten staan in het teken van het reuzendorp), Openluchtmuseum (het museum nog aantrekkelijker maken in het belang van dorp, ondernemers en museum), Sport, dorpshuis, bibliotheek en wonen (behoud van goede voorzieningen, 'bieb' en sportaccommodaties), Een echt centrum voor het dorp (een veilige, knusse plek met reuring, actie, warmte en kleur) en Detailhandel (versterken van de winkels in het centrum).

Auteur

Redactie