Meedenken over uitdagingen sociaal domein gemeente Coevorden

COEVORDEN

De gemeente Coevorden ziet minstens twintig uitdagingen voor 2020. De uitdagingen gaan over werk, inkomen, zorg en welzijn. Doelstelling is dat zoveel mogelijk mensen op een goede manier mee kunnen doen aan de samenleving.

Over de uitdagingen gaat Coevorden in gesprek met onder meer inwoners, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en maatschappelijke instanties. Daarvoor worden eind februari en begin maart bijeenkomsten georganiseerd. Online meedenken kan tot 10 maart via www.coevorden.nl/meedenkenover20voor2020.

Aan de slag

Tijdens de bijeenkomsten gaat iedereen in groepen aan de slag. Een paar weken na de bijeenkomsten krijgen de aanwezigen een terugkoppeling van de informatie. Daarna wordt een conceptbeleidsplan gemaakt, dat ter inzage komt. Daar kan op worden gereageerd. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn op maandag 27 februari (café Boerhoorn in Dalerveen), op woensdag 1 maart (woonzorgcentrum Het Ellertsveld aan de Bonkersstraat 2 in Schoonoord) en op maandag 6 maart in dorpshuis de Hesselerhof aan de Beatrixlaan 23a in Oosterhesselen. Zie ook www.facebook.com/gemeentecoevorden.

Auteur

Redactie