Bijeenkomst over voorscholen voorziet in behoefte

NIEUW-SCHOONEBEEK

Stichting Peuterwerk hield vorige week een werkbezoek, bedoeld om ervaringen te delen over het thema voorscholen, maar ook om de dialoog met partners en lokale overheid aan te gaan en eventuele suggesties ter verbetering te ontvangen.

De interesse was groot. Niet alleen de verschillende gemeenten uit de Veenkoloniën waren goed vertegenwoordigd, maar ook brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, het Kennisinstituut voor de Jeugd-, Onderwijs- en Opvoedingssector, het VNG, de sectororganisatie voor het Primair Onderwijs en vele lokale bestuurders van primair onderwijs en kinderopvang waren aanwezig.

Investeren aan voorkant

Op de bijeenkomst sprak onder meer onderwijswethouder Bouke Durk Wilms bevlogen over de uitrol en werking van de voorscholen in de gemeente Emmen. “We willen de ontwikkelkansen van alle kinderen in Emmen vergroten. Ons doel is om aan elke basisschool een voorschool te koppelen.” Johan Brongers (bestuursvoorzitter Tintengroep) vult hier in zijn presentatie op aan: “Vanuit Peuterwerk streven wij ditzelfde doel na, we willen zoveel mogelijk kinderen bereiken. De uitvoering hiervan doen we vooral niet alleen, maar samen.” Ook John van Meekeren (voorzitter college van bestuur Primenius) ziet de voorscholen als positieve en onmisbare stap in de toekomst. “We moeten meer aan de voorkant investeren.”

Bezoek aan voorschool

In de middag vertrok de hele delegatie richting een voorschool, waar het gesprek voortgezet kon worden met de voorschoolleidsters en de betreffende basisschooldirecteur. Uit het gesprek op de voorschool Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek, kwam naar voren dat de samenwerking en de inpassing van de voorschool in het basisonderwijs daar heel harmonieus verloopt. Maar belangrijker nog, dat beide partijen erg enthousiast zijn over de voordelen hiervan voor de ontwikkeling van het kind. “Want ‘het kind’ daar draait het uiteindelijk allemaal om”, aldus Thea Hooijer (directeur Stichting Peuterwerk).

Positieve ervaringen

Volgens Marijke Vos (voorzitter brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland) was het erg inspirerend om te zien hoe de samenwerking met betrekking tot het beleid voorscholen van zowel de gemeente, stichting Peuterwerk, kinderopvang en het basisonderwijs in belang van het kind wordt gezet. “Daarbij zijn we blij met de inzet om de voorscholen in de kleine kernen te behouden om zo de bereikbaarheid voor ouders en kinderen zo groot mogelijk te maken”, aldus Vos. “Ik was onder de indruk van de bevlogenheid van de medewerkers van zowel de voorschool als de basisschool. Ook wil ik benadrukken dat de regierol die de gemeente Emmen hierin neemt van groot belang is om dit resultaat te bereiken.” Rinda den Besten (voorzitter van de PO-Raad) gaf na afloop aan de dag als heel positief en interessant te hebben ervaren. “Het was mooi om te zien wat er in regio Emmen gedaan wordt aan de aansluiting op basisonderwijs door middel van de voorscholen. We waren ook erg onder de indruk van de betrokkenheid en passie van de voorschoolmedewerkers”, vertelt Den Besten. De voorzitter van de PO-Raad vervolgt: “Het is ook goed om te zien dat de discussie over de aandacht voor het jonge kind, die landelijk wordt gevoerd, in de regio Emmen al in de praktijk wordt gebracht.”

Intensieve dag

Thea Hooijer kijkt tevreden terug op de intensieve dag. “Het is mooi om te zien dat waar je je elke dag voor inzet, ook vruchten afwerpt in de praktijk. Als ik daar die middag dan zit op mijn peuterkrukje, in een kringgesprek samen met de leidsters van een voorschoolgroep, de directeur van de basisschool, en ik hoor hoe goed de samenwerking verloopt en hoe tevreden beide partijen zijn, maar bovenal hoe de peuters floreren, dan ben ik trots op wat we in korte tijd al bereikt hebben.”

Auteur

Redactie