Scheidsrechters opgeleid en begeleid door HZOD

EMMEN

De scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD) start deze maand op diverse plaatsen in de provincie Drenthe met opleidingen. De HZOD wil In nauwe samenwerking met de clubs nieuwe scheidsrechters opleiden en begeleiden.

Voorzitter Theo Hein is blij met het enthousiasme binnen de clubs. “Het blijkt voor de voetbalclubs een hele krachttoer om ieder weekend alle wedstrijden te bezetten met scheidsrechters. We kennen de praktijk en proberen met raad en daad ter zijde te staan. Naast opleiden is ook het behoud van scheidsrechters essentieel, waarbij begeleiding en coaching sleutelwoorden zijn. Bovendien moeten clubscheidsrechters zich ook kunnen doorontwikkelen en ook op dit terrein is nog veel te winnen.” Als het om arbitrage gaat wil Hein de clubs met elkaar in contact brengen, met als doel gezamenlijk een plan van aanpak te maken. Op maandag 20 februari komen clubs uit alle delen van de provincie Drenthe om 19.30 uur bijeen in het clubhuis De Meerfluit in Emmen, om van gedachten te wisselen over het arbitragebeleid. “De opzet is om in collectief verbandopleidingen te verzorgen en ook op het gebied van werving en begeleiding tot een krachtenbundeling te komen.” In het najaar organiseerde HZO Drenthe reeds met veel succes cursussen in de gemeente Emmen, onder meer bij de ARAG-gecertificeerde clubs Drenthina en DZOH.

Voetbalarbitrage

Tijdens de cursussen van HZO Drenthe komen alle elementen van de voetbalarbitrage aan de orde. “Het is er vooral op gericht om belangstellenden inzicht te geven in de boeiende en leerzame hobby van scheidsrechter. Onze docenten geven de cursisten handvatten om de wedstrijd zo goed en tactisch mogelijk te leiden. Het managen van de wedstrijd krijgt veel aandacht. En hoe ga je om met weerstand? Naast kennis en kunde op het gebied van spelregels, speelt ook het zelfvertrouwen een belangrijke rol.” Na afloop van de cursus gaat men onder vakkundige begeleiding aan de slag als clubscheidsrechter. Theo Hein laat weten dat dit jaar het speerpunt van de HZO Drenthe er vooral op gericht is om het tekort aan clubscheidsrechters terug te dringen. Meer info is te verkrijgen bij voorzitter Theo Hein van HZOD: 06-25170915.

Auteur

Redactie