Vliegende start voor voorschoolse peuters

EMMEN

Voor elke basisschool een voorschool, dat is de ambitie van de gemeente Emmen. Stichting Peuterwerk, de stichting Ontwikkeling Kindcentra Emmen (OKCE), de gemeente Emmen en de zes schoolbesturen (SKOD, Vivianni, Catent, Athena en VGPO de Oosthoek en Openbaar Onderwijs Emmen) willen op alle basisscholen een voorschool voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar.

Op de voorschool worden de peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het belangrijkste verschil met een peuterspeelzaal en reguliere kinderopvang is dat een voorschool onderdeel is van de basisschool. Daarmeeontstaat er een doorgaande leerlijn vanaf 2,5 jaar. Op dit moment zijn zeven voorscholen actief in de de gemeente Emmen en de bedoeling is om dit voor de zomervakantie van 2018 voor elke basisschool mogelijk te maken.

Belangrijk

Cultuurwethouder Bouke Durk Wilms van de gemeente Emmen: “Een voorschool voor elke basisschool is eenuniek aanbod dat tot nu toe nergens in Nederland gerealiseerd is. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Een goede start is van cruciaal belang voor de rest van de schoolcarrière. Ik ben daarom zeer blij metdeze goede samenwerking.” De directeur van de basisschool voert de regie over de voorschool en werkt nauw samen met Stichting Peuterwerk of de kinderopvanglocatie (via stichting OKCE). De peuters zijn tien uur per week op de voorschool waar ze zich spelenderwijs ontwikkelen in een omgeving van een groep leeftijdsgenootjes. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel en in nauwe aansluiting op de lesmethodes en programma’s van het basisonderwijs. Op deze manier weten leerkrachten op de basisschool al meer over de ontwikkeling van het kind en diens eventuele achterstanden.

Auteur

Redactie