Hondsrug start met tussenjaar voor basisscholieren

EMMEN

Het Emmer Hondsrug College start na de zomervakantie met een extra leerjaar. Dat is bedoeld voor kinderen met een vwo-advies die uitgeleerd zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding.

Het gaat om begaafde leerlingen die vroeg alle lesstof onder de knie hebben. Inhoudelijk kunnen ze dan prima meedraaien in de brugklas. Emotioneel zijn ze vaak te jong voor de wereld van de brugklas. Het Hondsrug College introduceert daarom onder de naam Intermezzo een tussenjaar voor deze groep. De Emmer scholengemeenschap heeft hiermee een Drentse primeur. De leerlingen komen met een vwo-advies op het Hondsrug College. Er is bij Intermezzo veel aandacht voor talen en creatieve ontwikkeling, maar ook drama, muziek en sport staan op het rooster. Bovendien heeft elke leerling dagelijks een uur voor zichzelf met zijn of haar mentor. Volgens Ben den Hamer, teamleider op het Hondsrug, bereiden de vakken de leerling voor op het eerste jaar, maar overlappen ze elkaar niet. “Belangrijk is dat ze straks onbevangen maar goed voorbereid aan de brugklas van het vwo en talentstroom kunnen beginnen. We geven ze dus extra tijd om daar naar toe te groeien”, aldus Den Hamer. Aan het eind van dit tussenjaar krijgen de leerlingen een advies voor het vervolgtraject. Daarmee kun je op het Hondsrug College doorstromen naar het eerste of misschien wel tweede jaar van het vwo. Het staat leerlingen vrij voor een andere school te kiezen.

Auteur

Redactie