Officiële start gebiedsgerichte nieuwsbrieven in gemeente Coevorden

AALDEN/COEVORDEN

Wethouder Joop Brink overhandigde vanavond tijdens de wijk- en dorpenronde in Aalden de eerste gebiedsgerichte nieuwsbrief aan Dorpsbelangen Aalden. De verspreiding van de gebiedsgerichte nieuwsbrieven start op dinsdag 31 januari in de gemeente Coevorden: online en offline.

De gemeente is voor wat betreft de nieuwsbrieven in twee delen opgesplitst: noord en zuid, gescheiden door de A37.

Auteur

Redactie