'Kracht door verbinding' in vroegere Coevorder praktijkschool

COEVORDEN

De Coevorder Parkschool gebruikt een deel van de vroegere praktijkschool van De Nieuwe Veste, maar de openbare basisschool krijgt er binnenkomt de nodige buren bij. Wat heet.

Door Kristian Elders Aan de Linthorst Homanlaan in de stadswijk Lootuinen gaan begin volgend jaar maatschappelijke organisaties en commerciële partijen flink klussen om verschillende ruimten in het gebouw gebruiksklaar te krijgen. Het draait om maatschappelijke organisaties zoals in elk geval kledingbank De Cirkel, Humanitas, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, JVC (Jongeren Vereniging Coevorden), Stichting Need Help Coevorden en Stichting 4Kidz. De commerciële gebruikers zijn - naast de Parkschool en kinderopvang Gans Anderz - straks onder meer Stichting Al Islam en het Centrum Ontwikkeling en Educatie. Met het taalinstituut ITOM worden nog gesprekken gevoerd. Namens de gemeente Coevorden komt er - als commerciële loot aan de stam - een zogeheten leer- en werk servicecentrum in de vroegere praktijkschool voor het geven van bijvoorbeeld korte cursussen en sollicitatietrainingen om de kwetsbare doelgroep door te laten kunnen stromen naar regulier werk. “Alles is straks onder één dak te vinden”, vertelt Helma Bosgraaf. Zij is coördinator participatie gemeentebreed namens Maatschappelijk Welzijn Coevorden. “De partijen kunnen elkaar versterken en verbindingen leggen en zoeken. We hopen dat de eerste maatschappelijke organisaties in februari hun intrek kunnen nemen in het gebouw.” Bosgraaf werkt samen met onder meer Annelies Croon, die namens MWC opbouwwerker participatie is. “Iedereen heeft een kwaliteit waar hij of zij goed in is”, stelt Bosgraaf over participatie. Het gebouw - er zijn in elk geval twaalf parkeerplaatsen - krijgt wellicht meerdere beheerders. Er komt een centrale kantine met in elk geval een pooltafel en een dartbord voor de jongeren van JVC. Elders in het gebouw worden twee spreekkamers ingericht voor alle partijen. “Het mooie is dat partijen elkaar al willen helpen tijdens het klussen”, vertelt Bosgraaf. “Stel: een vrijwilliger van De Cirkel heeft even niets te doen. Dan kan hij of zij meehelpen om pakketten uit te delen namens de Voedselbank. Dat is prachtig om te zien, vind ik. Samen en dankzij de inzet van de vele vrijwilligers staan de partijen sterker: kracht door verbinding.”

Input

Gerrie Boer is namens de gemeente Coevorden gebiedscoördinator in onder meer Lootuinen. Hij overlegt vaak met Bosgraaf. “Ik ken de wijk en weet wat er leeft en speelt”, zegt Boer. “Ik geef input vanuit de wijk door aan Helma en haar collega’s.” Bosgraaf: “De opbouwwerker kent de wijken goed en de maatschappelijk werkers werken nauw samen met Annelies en mij.” Verder staat Boer op zijn beurt veelvuldig in contact met zijn eigen collega's op het gebied van gemeentelijke participatie. Boer: “Wat is er mooier dan dat de gemeente en MWC wat dit betreft samenwerken?” Bosgraaf: “Het gebouw blijft in het bezit van de gemeente Coevorden. Alle gebruikers mogen hier ‘wonen’ en worden dus buren van elkaar.” Wijkagent Henk Kamphuis houdt in de nieuwe situatie overigens een dagdeel per week spreekuur in de vroegere praktijkschool. Verder is straks ook wijkconciërge Ab Rolleman er te vinden. Ook zijn er volgens Bosgraaf gesprekken met Domesta en Promens Care om in 2017 te kijken naar verbinding met deze partijen. Bosgraaf: “Buurt- en speeltuinvereniging Lootuinen wil ook samen gaan werken, maar de vrijwilligers van die club creëren een eigen unit in hun speeltuin. Daardoor is die buurt- en speeltuinvereniging niet direct een gebruiker. Verder stelden betrokken omwonenden mij al vragen. Marion Kleine is het contactpersoon voor hen.” Het idee voor de samenwerking komt volgens een zegsvrouw van de gemeente Coevorden voort uit Coevorden Verbindt: naar een idee van de wethouders Jan Zwiers en Joop Brink. Coevorden Verbindt staat volgens de initiatiefnemers voor breder kijken, samenwerken en samenwerking stimuleren.

Auteur

Redactie