Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

EMMEN/COEVORDEN

De Arbeidsmarktregio Drenthe zit in de landelijke top bij het realiseren van extra banen vanuit de banenafspraak. Dit zijn banen voor mensen die kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen.

In de regio moeten werkgevers voor eind dit jaar 280 ‘baanafspraakbanen’ realiseren. Dat is ruimschoots gelukt, want de teller staat Inmiddels op 377. Het landelijke beeld is dat werkgevers vooral mensen vanuit de sociale werkvoorziening (WSW) detacheren. Zij houden hun dienstverband bij het SW-bedrijf, dat dus niet leidt tot extra banen. In de Arbeidsmarktregio Drenthe is een andere trend zichtbaar: hier komen mensen met een arbeidsbeperking juist vooral in dienst bij reguliere bedrijven, waardoor er dus wél extra banen bij komen.

Auteur

Redactie