Kerstmiddag is groot succes in Geesbrug

GEESBRUG

De jaarlijkse kerstmiddag in het dorpshuis van Geesbrug - dat is de Tiphof - was weer een geweldig succes. Het koor De Notenkrakers bracht deze middag weer mooie liederen ten gehore. Oude en nieuwe of zelfs vertaalde liedjes kregen van het publiek veel waardering.

Ook het voorgedragen kerstverhaal ‘Karstmis bij grootmoe thuus’ viel in de smaak. Tijdens de pauze kon men koffie of glühwein drinken.

Auteur

Redactie