Miljoen euro voor aanpak centrum Schoonebeek

SCHOONEBEEK

In Schoonebeek hebben inwoners en ondernemers de handen ineen geslagen om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Daarvoor heeft de Werkgroep Centrum Schoonebeek een plan ontwikkeld.

Het college van burgemeester en wethouders stelt een miljoen beschikbaar uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken om de eerste fase van het plan uit te voeren. De gemeenteraad neemt hierover in januari een besluit. Het centrumgebied van Schoonenebeek moet weer voldoen aan de tijd van nu. De Europaweg verdeelt het centrumgebied in tweeën en het profiel van de weg nodigt uit tot hoge snelheden. Dit is de basis geweest voor het plan. Wethouder René van der Weide: “Ik wil graag het gehele centrum kunnen aanpakken, maar we willen ook alvast van start. Daarom hebben we het in twee fases geknipt.” In fase 1 gebeurt het volgende: de Europaweg wordt heringericht met aansluitende fiets- en voetpaden en de omgeving van het ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en aansluitende parkeerplaats worden vergroend. In fase twee wordt het Pallertplein ingericht als parkeer- en verblijfsruimte. Voor deze fase is ook budget, maar er lopen nog gesprekken met pandeigenaren. Er ligt nu een eerste schetsontwerp dat na overleg met het dorp is vastgesteld. Dit wordt in nauw overleg met de werkgroep uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

Auteur

Redactie