Renovatie Oosterhesseler Zuster Mohr Park kan beginnen

OOSTERHESSELEN

Het Zuster Mohr Park in Oosterhesselen wordt gerenoveerd. Dat gebeurt in drie fases. Eerst wordt de vijver leeggepompt, want de bodem bevat een sliblaag en die moet worden verwijderd. De eerste stap tijdens de renovatie was zaterdag.

Door Kristian Elders Met vereende krachten werd het bootje - het kunstwerk van Willem Kind dat in 2008 aan het dorp werd geschonken door Jan en Titia Toebes - uit de vijver ‘gehengeld’. Het officiële startsein is zaterdagmiddag 17 december. Dan wordt het eerste water naar de afvoersloot gebracht. Jan Pier Cleveringa vertelt namens de werkgroep - het initiatief voor de renovatie komt vanuit Plaatselijk Belang Oosterhesselen - dat het hek rondom de vijver na de renovatie verleden tijd is. “We willen de oevers geleidelijk naar beneden laten lopen”, vertelt de Oosterhesseler. “Er is straks ruimte voor een waterspeelplaats en een plateau om te vissen. Ook komen er stepping stones in het water te liggen.”

Tweede fase

Vlak bij de vijver komt een verhoging en daar zijn in de toekomst onder meer muziekoptredens en straattheater mogelijk. De tweede fase betreft een verbinding leggen tussen de vijver en het nabije dierenkamp. “Met hulp van de ruim 35 vrijwilligers willen we ervoor zorgen dat er water in de richting van het dierenkamp kan stromen. Ook wordt het onderkomen van de dieren opgeknapt.” De derde fase betreft de aankleding van het geheel met onder meer plantjes. Daarnaast krijgt de genoemde verhoging een overkapping. Kinderen van de basisschool worden betrokken bij de renovatie, want zij mogen in het kader van natuureducatie nestkasten plaatsen in de bomen. De renovatie van het Zuster Mohr Park - het park is veertig jaar geleden aangelegd - neemt zeker een jaar in beslag. Voor de renovatie ging de werkgroep voor een bedrag van 10.000 euro uit het stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden en die missie slaagde. Cleveringa: “Oosterhesselen zou meer gebruik van dit park kunnen maken. Ook de ouderen, want bewegen is gezond. In de nieuwe situatie kunnen de bewoners van woonzorgcentrum De Etgaarde (naast het park gelegen, red.) makkelijker het park in. De ingang wordt voor hun toegankelijker gemaakt.”

Auteur

Redactie