Emmer stichting De Kunstbeweging krijgt certificaat Cultuurkeur

EMMEN

Wethouder Bouke Durk Wilms feliciteert directeur Rineke Marwitz van de Kunstbeweging met het verkregen certificaat Cultuurkeur.

De cultuurwethouder is trots op de stichting in Emmen: “In het jonge bestaan heeft De Kunstbeweging bewezen een betrouwbare partner te zijn op het gebied van het culturele leven in Emmen. Voor ons als gemeente is het belangrijk om te weten dat we met een professionele instelling werken. We moeten er van op aan kunnen dat wij subsidie verstrekken aan een toekomstbestendige organisatie.”

Wijken

De Kunstbeweging zet zich in bij cultuureducatie op zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs. Hierbij werkt de stichting samen met de ICC’ers en CKV-docenten van de scholen. Ook amateurkunstverenigingen en de wijken en dorpen kunnen rekenen op ondersteuning door de afdeling Cultuurparticipatie. Zo organiseert De Kunstbeweging (DKB) bijvoorbeeld jaarlijks het Festival Lokaal talent met de uitreiking van de Amateurkunstprijzen als ook het Talentontwikkelingstraject ‘Talent Scout’. Sinds oktober dit jaar mag De Kunstbeweging zich een officieel gecertificeerd Kunstencentrum noemen. Directeur Rineke Marwitz is al net zo trots op deze prestatie als Emmer wethouder Wilms. “De certificeringscommissie heeft ons positief beoordeeld vanwege onze werkwijze als netwerkorganisatie en vanwege onze proactieve houding. Men vindt dat DKB daarmee zeer goed in het huidige tijdsbeeld past. Natuurlijk heeft Certificeringsorganisatie Hobéon ook gekeken naar de kwaliteit van de geboden dienstverlening.”

Keurmerk

Het keurmerk Cultuurkeur wordt afgegeven op basis van landelijke richtlijnen van het kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst en waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening, de advisering en de organisatie. Het gaat om kwaliteitseisen rondom productaanbod, de financiële en interne organisatie, als ook visie, beleid en marketing. Marwitz: “Het schept een voorwaarde voor de toekomst. Hiermee onderscheiden we ons aantoonbaar als professionele en betrouwbare aanbieder van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dit is belangrijk voor subsidieverstrekkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en klanten. Voor hen willen wij vanzelfsprekend een betrouwbare partner zijn. Met dit certificaat is de kwaliteit van onze diensten en producten geborgd.”

Auteur

Redactie