Joop Brink: 'We willen echt anders met de regels omgaan'

COEVORDEN

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met financiële zorgen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor zestien partijen in de gemeente Coevorden Coevorden, die uitgangspunten ondertekenden voor ondersteuning van minima. De ondertekening is het resultaat van een proces waarin organisaties, maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties en minima nadachten over het nieuwe minimabeleid van de gemeente Coevorden.

Tijdens bijeenkomsten konden organisaties en verenigingen meedenken en medewerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden interviewden minima over zaken waar zij tegenaan lopen. De belangrijkste uitkomsten van de interviews en bijeenkomsten zijn omgezet in uitgangspunten. De mogelijkheden om maatwerk te kunnen leveren, dat de toegang tot hulp laagdrempelig is en dat duidelijk is welke ondersteuning er is, zijn belangrijke punten. Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden: “We willen echt anders met de regels omgaan. De wet wil dat we mensen helpen. En als regels dat moeilijk of onmogelijk maken, dan moeten die regels niet leidend zijn, maar de opdracht om mensen te helpen wel.” De gemeente gebruikt de uitgangspunten als basis voor het gemeentelijke beleidsplan voor de ondersteuning van minima.

Auteur

Redactie