Inwoners aan de slag met ideeën van G1000 Coevorden

COEVORDEN

De startbijeenkomst over het vervolg van G1000 Coevorden werd zaterdag volgens de organisatie goed bezocht. Ruim dertig inwoners waren naar het pand van G1000 Coevorden aan de Friesestraat gekomen om verder te praten over de ideeën, die eerder tijdens een burgertop in Coevorden bedacht zijn.

De deelnemers gingen per idee in groepjes uiteen om samen weer helder te krijgen wat hun idee precies inhoudt. Vervolgens werden de ideeën kort gepresenteerd. Opvallend was de overlap tussen vier ideeën. Die gingen over horizontaal verbindingen leggen in de gemeente, door het inrichten van een ideeënbus, een loket of platform. Uiteindelijk zijn hier twee groepen uitgekomen, die hun idee verder gaan uitwerken in een plan.

Samenleving

Het ene plan richt zich op initiatieven vanuit het hart van de samenleving en het andere plan op een digitaal platform. Andere ideeën die verder uitgewerkt gaan worden zijn activiteiten voor en door de jeugd in Theater Hofpoort en een drietal plannen voor werkgelegenheid, toerisme en kwaliteit. Niet voor alle ideeën die tijdens de G1000 zijn bedacht waren deelnemers aanwezig. Deze deelnemers worden nog wel benaderd om te kijken of zij alsnog met het idee aan de slag willen gaan en hoe G1000 Coevorden daar eventueel bij kan helpen. De volgende bijeenkomst is 10 december vanaf 10.00 uur in het pand aan de Friesestraat 26. Daar presenteren de groepen de concrete plannen.

Auteur

Redactie