Leerkrachtenkoor van start in de gemeente

EMMEN

Voor juffen en meesters is het een hele uitdaging om cultuureducatie op een goed niveau aan hun klas aan te bieden. Door middel van teamtrainingen in de diverse kunstvakken scholen leerkrachten zich daarom regelmatig bij.

Met name muziekonderwijs staat flink in de schijnwerpers. Hier ligt het accent op het verbeteren van de vaardigheden van leerkrachten. Zingen is één van die vaardigheden. Hoe doe je dat in een groep en hoe overwin je je eigen schroom? De Kunstbeweging – de stichting die in Emmen het onderwijs ondersteunt – start daarom op 17 januari het Leerkrachtenkoor Emmen. Het koor staat onder leiding van dirigent Corien Velzing. Deelname kost 35,00 euro per persoon. Leerkrachten kunnen individueel intekenen, maar ook (delen van) schoolteams zijn welkom. Studenten van de Pabo en de klassenassistenten kunnen gratis deelnemen. Opgeven kan via info@dekunstbeweging.nl onder vermelding van ‘Leerkrachtenkoor Emmen’.

Auteur

Redactie