Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk voor investeringen in regio

COEVORDEN/EMMEN

/HOOGEVEEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben een concept bedrijvenregeling Vierkant voor Werk vastgesteld. Dat gebeurde met instemming van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. De gemeente Hardenberg steunt het programma Vierkant voor Werk, maar doet onder meer vanwege Europese regelgeving niet mee aan de bedrijvenregeling.

Met de regeling wordt 12 miljoen euro ter beschikking gesteld om de economische structuur van de regio te versterken. Bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie kunnen naar verwachting vanaf begin 2017 gebruik gaan maken van de regeling, die loopt tot en met 2020.

Volgende stap

De volgende stap is dat Provinciale Staten, de gemeenteraden van de drie gemeenten en het ministerie van Economische Zaken gevraagd worden budget ter beschikking te stellen. Bij een positieve evaluatie - in 2018 - wordt aanvullend 3 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenten, de provincie en het ministerie.

Auteur

Redactie