Openbaar groen in Valthe aangepakt

VALTHE

IVN Borger-Odoorn heeft samen met de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe het initiatief genomen om op diverse locaties in Valthe het openbaar groen om te toveren tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit.

In de afgelopen maanden is er al veel gebeurd. Op de Tiphof zijn bollen van stinsenplanten gepoot. Stinsenplanten zijn bolgewassen die van oudsher te vinden zijn op landgoederen en buitenplaatsen. De naam komt uit Friesland waar een landhuis een Stins wordt genoemd. Voorbeelden zijn het bekende sneeuwklokje en de boerenkrokus. Aan de Vlintweg is een bloemenweide aangelegd. Hier is een mengsel van van oorsprong Drentse bloemzaden gezaaid. De bloeiende bolgewassen en bloemenweide zijn een walhalla voor bijen, vlinders en talloze andere insecten. En natuurlijk is zo'n bloemrijke plek ook gewoon mooi om stil van te genieten.

Fruitbomen

Een andere plek in het dorp waar voor gekozen is ligt aan de Kampweg. Ter hoogte van de rotonde. Hier worden appel-, peren- en pruimenbomen geplant. Het zijn oude fruitrassen uit Noord Nederland, zoals de Groninger kroon (appel), De Dubbele Boerenwitte (pruim) en de Brederode (peer). Naast de fruitbomen wordt hier een haag geplant, bestaande uit meidoorn, vuilboom en kardinaalsmuts. Op den duur wordt dit een struweel voor vlinders, vogels en bijen. Prachtig voor de biodiversiteit in het dorp. Zaterdag 12 november worden de fruitbomen en de verwilderingsbollen samen met Landschapsbeheer Drenthe en Valthenaren geplant. Inwoners van Valthe die mee willen helpen met planten kunnen zich aanmelden via desireebergsma@gmail.com.

Auteur

Redactie