Gemeente bezig met carbidlijst: 135 locaties

EMMEN

De gemeente Emmen heeft een lijst met 135 locaties vastgesteld, waar volgens de nieuwe regels carbid geschoten mag worden tijdens oud en nieuw.

De lijst met locaties kan nog worden aangevuld. Tot 20 november kunnen verzoeken om locaties toe te voegen worden aangemeld. De lijst met locaties die al goedgekeurd zijn, is te vinden op de website gemeente.emmen.nl, via een button op de homepage. Ook op de gemeentelijke huis-aan-huis pagina staat deze week de oproep. De locatie, het adres en situatieschets kan gemaild worden naar gemeente@emmen.nl.

Vervolg

Na 20 november worden alle locaties waarvoor een verzoek tot toevoeging is ontvangen, getoetst of ze voldoen aan de nieuwe regels. Uiterlijk op 29 november stelt het college de definitieve locatielijst vast. Dit zijn dan de locaties waar het komende oud en nieuw carbid geschoten mag worden. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk.

Auteur

Redactie