Erica ontvangt 1,3 miljoen euro voor herinrichting Havenstraat

ERICA

Het plan van de Werkgroep Centrumvernieuwing Erica voor de herinrichting van de Havenstraat kan rekenen op een bijdrage van 1.3 miljoen euro van de gemeente. Ruim een miljoen euro uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken van de gemeente Emmen en drie ton uit het reguliere budget voor onderhoud van wegen en verlichting.

De Dorpsraad Erica heeft het initiatief genomen voor het plan; bewoners en gemeente zijn samen aan de slag gegaan met de uitwerking. De inrichting van de Havenstraat in Erica is verouderd: de weg is onoverzichtelijk en heeft een breed profiel waardoor er te hard gereden wordt. Er is veel doorgaand (vracht)verkeer. Bezoekers van de winkels langs de Havenstraat en voorbijgangers vinden de bereikbaarheid en het parkeren onoverzichtelijk en onveilig. Door de Havenstraat opnieuw in te richten, verbetert de verkeersveiligheid en wordt het verblijfsgebied aantrekkelijker ingericht. Wethouder Rene van de Weide is blij met het initiatief van de inwoners van Erica. “De Dorpsraad heeft het voortouw genomen om met de Havenstraat en omgeving aan de slag te gaan, daar ben ik ontzettend blij mee. De inwoners van Erica hebben zelf aan tafel gezeten om de plannen te maken en uit te werken. Wij ondersteunen dit graag; dit is precies waar het Stimuleringsfonds voor bedoeld is.”

Plan

Voor de werkgroep was het belangrijk dat het centrum een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt, passend bij de winkels, waardoor de leefbaarheid verbetert. In het nieuwe plan wordt de Havenstraat tussen de Verlengde Vaart NZ en de Duikerstraat gedeeltelijk een 30 kilometerzone. Aan beide kanten komt een vrijliggend fietspad en de parkeermogelijkheden worden verbeterd. De Werkgroep heeft de plannen aan de inwoners van Erica gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. In december besluit de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van het geld uit het Stimuleringsfonds. De inwoners van Erica worden dan opnieuw bijgepraat. Na de aanbesteding kan het werk naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 uitgevoerd worden.

Stimuleringsfonds

De gemeente Emmen vindt een aantrekkelijke omgeving belangrijk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van dorpen en wijken. Leegstand, achterstallig onderhoud en verpaupering moeten daarom worden bestreden. Met de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken heeft het college hiervoor geld beschikbaar gesteld. Het geld kan ook gebruikt worden om centrumvoorzieningen in stand te houden en te versterken.

Auteur

Redactie