Theaterklas in christelijke basisscholen Coevorden

COEVORDEN

Leerlingen van de midden- en bovenbouw van de drie Coevorder christelijke basisscholen - cbs Mijndert van der Thijnen, cbs Dr. Picardt en cbs Paul Kruger - krijgen wekelijks een theaterles van een professionele theaterdocent.

Binnen de lessen leren leerlingen niet alleen toneelspelen, maar wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van de motoriek en het lichamelijk bewustzijn van leerlingen. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de woordenschat en het effectief met elkaar samenwerken.

Presentatiemoment

Er wordt naar gestreefd om elke groep tijdens een schooljaar een presentatiemoment te geven. Dat is een korte voorstelling, filmpje of open les. De theaterlessen worden inhoudelijk ingevuld door het Drents JeugdTheater Garage TDI. Theaterdocent Roel Tichelaar verzorgt de lessen. Vanaf januari 2017 worden ook buitenschoolse theaterlessen gegeven - door Honk N JeugdTheaterSchool - voor leerlingen, die graag meer willen toneelspelen. Meer informatie staat op de websites www.garagetdi.nl en www.honkn.nl.

Auteur

Redactie