Geesbrug: mediatoren gediplomeerd bij De Zwarm

Geesbrug

Dit schooljaar is het tweede jaar van de invoering van het programma De Vreedzame School bij basisschool De Zwarm in Geesbrug. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten.

Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerling-mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten.

Geoefend

Acht kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn opgeleid tot mediator. Zij leerden onder meer op welke manier je mediatie uitvoert en ook werd er geoefend. De uitreiking van het diploma was maandag. Wanneer er een ruzie of conflict ontstaat waar deze kinderen bij kunnen bemiddelen, dan gaan zij dit probleem proberen op te lossen.

Auteur

Redactie