Ruim twintig sollicitanten voor functie burgemeester gemeente Emmen

Emmen

Maar liefst 23 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Emmen. Het gaat om twintig mannen en drie vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Cees Bijl, die op 25 mei is toegetreden tot het college van gedeputeerde staten in Drenthe.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen zaterdag 22 oktober. In leeftijd variëren de sollicitanten van 37 tot 61 jaar. Vijf zijn lid van D66, vijf van de PvdA, vier van de VVD, twee van het CDA, één van een lokale partij. Zes sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. Dertien sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, negen uit het bedrijfsleven, en één uit een non-profitorganisatie.

Gesprekken

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Emmen is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 8 december 2016 de voordracht overneemt, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 9 december gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.

Auteur

Redactie