Financiële ruimte voor nieuw beleid in gemeente Coevorden

Coevorden

In de begroting voor 2017 is ruimte voor nieuw beleid. Dankzij extra middelen vanuit het Rijk - en de bezuinigingen in de gemeente in de afgelopen jaren - staat de gemeente Coevorden er financieel iets beter voor.

Het college van burgemeester en wethouders stelde 18 oktober de begroting voor 2017 vast. Op dinsdag 1 november bespreken de gemeenteraadsleden tijdens de commissievergadering het voorstel en op dinsdag 8 november neemt de raad een besluit over de begroting. Projecten die in het komend jaar lopen, zijn onder meer het kijken naar een mogelijke herziening van het welstandsbeleid en het invullen van een nieuwe woonvisie, samen met inwoners.

Auteur

Redactie