Stimuleringsfonds: 51 plannen in gemeente Coevorden

COEVORDEN

Voor het stimuleringsfonds dienden inwoners van de gemeente Coevorden 51 plannen in. Met het fonds wil de gemeente inwoners en verenigingen met goede ideeën verder helpen om de leefbaarheid van een dorp of wijk te vergroten.

Nieuw is de komst van een vakjury. De initiatievenavond is op 10 november. Dan stellen alle indieners een top vijf samen. De stemmen van de dorp- en wijkverenigingen en de vakjury gelden voor vijftig procent. Dit jaar is 150.000 euro beschikbaar en konden indieners terugvallen op gebiedscoördinatoren.

Auteur

Redactie