Werkzaamheden in Weiteveen officieel onderweg

Weiteveen

Door het ingraven van een betonnen put heeft wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen het startsein gegeven voor de werkzaamheden rond Weiteveen. Die werkzaamheden zijn grotendeels al begonnen, maar nu ook officieel van start gegaan.

De betonnen put maakt onderdeel uit van een drain, die achter de huizen aan de oostkant van het dorp komt te lopen. Die drain moet zorgen voor een betere afvoer van hemelwater. De drain wordt aangelegd op verzoek van de inwoners. Zij hebben liever een drain dan een sloot, met name voor de veiligheid van de kinderen. Niet alleen de drain, ook nog nieuw aan te leggen leemruggen moeten ervoor zorgen dat Weiteveen 'droog' blijft. Die leemruggen komen voornamelijk aan de zuidkant van Weiteveen. Deze moeten grond- en regenwater uit het aangrenzende natuurgebied tegen gaan houden.

Groter project

De aanleg van de drain en de leemruggen maken onderdeel uit van een groter project: de aanleg van een waterbuffer aan de oostzijde van het dorp. De buffer moet ervoor zorgen dat de waterstand in het natuurgebied Bargerveen stabieler wordt en dat daardoor natuurontwikkeling weer een kans krijgt. Tegelijk worden met de aanleg van de buffer nieuwe bruggen, fietspaden, wandelpaden en recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Ook een nieuwe schaapskooi vormt daar een onderdeel van. Die wordt met gemiddeld honderd koeien en duizend schapen de grootste schaapskooi in Nederland. Bij de schaapskooi komt ook een bezoekers- en informatiecentrum. De schapen worden ingezet om het hoogveenlandschap in het achterliggende Bargerveen te behouden.

Auteur

Redactie