Verdubbeling N34 bij Holsloot stap dichterbij

Holsloot

De bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn vastgesteld. Het zuidelijke tracé (CoevordenNoord tot knooppunt Holsloot) is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden en het bestemmingsplan voor het noordelijke deel tussenEmmen-West en de aansluiting op de N381 door de gemeenteraad van Emmen.

De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is hierdoor een stap dichterbij. Gedeputeerde Henk Brink: „Ik ben blij met deze mijlpaal. Nu kunnen we verder met de volgende stappen in het proces. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen verbetert de bereikbaarheid en veiligheid in Drenthe.” Er zijn drie zienswijzen door burgers binnen gekomen op de ontwerpbestemmingsplannen. Het gaat hierbij vooral om bewoners die dicht bij de N34 wonen. De vastgestelde bestemmingsplannen liggen op dit moment ter inzage bijbetreffende gemeenten voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kaneen beroepsschrift ingediend worden. Begin september is de provincie Drenthe gestart met het grondverwervingsproces. Grondeigenaren hebben een brief met informatiefolder ontvangen. Een onafhankelijk taxateur zal in oktober een eerste gesprek voeren met alle grondeigenaren. Om de benodigde grond tijdig te verwerven, wordt ook een onteigeningsprocedure opgestart. De verwachting is dat eind 2018 de grondverwerving is afgerond en dat de werkzaamheden begin 2019 kunnen starten.

Auteur

Redactie