Kinderboerderij vrouwenopvang Het Kopland feestelijk geopend op dierendag

Emmen

Wethouder Jan Bos opende gisteren samen met Alice Vellinga, directeur-bestuurder van Het Kopland, en in aanwezigheid van B&W van Emmen, medewerkers van Het Kopland, bewoners, buren en andere belangstellenden de kinderboerderij bij de vrouwenopvang.

Een project dat de stichting kon realiseren dankzij het Natuurproject van stichting Kinderpostzegels, de Adessium Foundation en de Federatie Opvang. Doel is om kinderen in de opvang meer in contact te brengen met de natuur en met dieren. Om zo positieve ervaringen mee te geven die een helende werking kunnen hebben. Het Kopland heeft met hulp van sponsoren en diverse lokale bedrijven en de buurt voor elkaar gekregen dat het bij de vrouwenopvang nu een ware beestenboel is. Kinderen In de vrouwenopvang verblijven kinderen met hun moeders die te maken hebben met huiselijk geweld met hun moeders. Kinderen die veel hebben gezien en gehoord. Het Kopland spant zich in om kinderen te helpen deze trauma’s te verwerken en hun veerkracht te versterken. Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld hebben later in hun leven een grotere kans op het zelf worden van slachtoffer of pleger. Dat wil de organisatie voorkomen. Ook werkt het project contact met de samenleving in de hand. “De kinderboerderij is niet alleen van Het Kopland. De boerderij is ook van de wijk. We hebben veel vrijwilligers. Dat zijn mensen uit de wijk, bedrijven, cliënten van de vrouwenopvang, maar ook ex-bewoners. Dit is voor ons allemaal. We vinden het heel belangrijk echt deel uit te maken van de buurt”, aldus Vellinga. Het natuurproject bevat pilots - opgesteld door de opvangcentra zelf - die gericht zijn op natuur en buiten spelen, contact met dieren, buitenspeeltuin met kinderboerderij en moestuintjes. Daarmee is het natuurproject een vertaling van Traumaverwerking & Herstel - één van de zes pijlers voor hulp aan kinderen in de opvang – die beschreven staan in het boek Veilige Toekomst van Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Federatie Opvang waar Het Kopland aan mee werkte.

Auteur

Redactie