‘Meer muziek in de klas is goed voor kinderen’

Emmen

In diverse landen deden vooraanstaande wetenschappers onderzoek naar het effect van musiceren op de mens. Met een bijzondere uitkomst als gevolg.

Deze onderzoeken hebben bewezen dat musiceren een zeer positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de mens, maar ook op de intelligentie. De betekenis van muziek is fundamenteel veel groter dan woorden, beelden of geuren. Dit effect komt voort uit het feit dat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het herkennen van patronen, zoals klanken of trillingen, en daarmee een veel diepere betekenis geeft aan alle andere communicatievormen. In feite is muziek een natuurlijke spiritualiteit die door musiceren een nog grotere betekenis krijgt. Uit EEG-onderzoeken is gebleken, dat bij musicerende mensen de linker hersenhelft, waar de ontwikkeling van spraak en intellect plaatsvinden en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende mensen. Muziek Op steeds meer basisscholen wordt het muziekonderwijs weer serieus genomen. Leerkrachten worden geschoold, zodat zij met meer kennis van zaken het vak een plek kunnen geven in hun groep. Daarnaast zijn er diverse digitale muziekmethodes in ontwikkeling waardoor er op een moderne, vlotte en laagdrempelige manier praktisch gewerkt kan worden. Wie meer wil weten, moet eens naar de website www.youtube.com gaan en zoeken op ‘Tijd voor muziek - Erik Scherder’ of ‘Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein - Mark Mieras’.

Auteur

Redactie