Stidalschool start samenwerking met Duitse school in Georgsdorf.

Dalerveen

Afgelopen schooljaar hebben de Duitse Grundschule in Georgsdorf en de Stidalschool in Dalerveen contact met elkaar gezocht om te kijken of ze konden samenwerken. Dit contact heeft er toe geleid dat de leerlingen van groep 4,5,6 van de Stidalschool vanaf dit schooljaar actief met de Duitse taalbezig zullen zijn.

De samenwerking behelst meerdere activiteiten. Afgelopen week hebben de leerlingen allemaal een brief gekregen van een Duits leeftijdsgenootje. In die brieven stellen de Duitse kinderen zich voor en vertellen ze iets over zich zelf. De komende weken gaan de kinderen van de Stidalschool een brief terug sturen, waarin ze zich op hun beurt voorstellen. Op beide scholen wordt daarnaast één keer per week aandacht besteed aan de Duitse respectievelijke Nederlands taal en schaffen prentenboeken, luisterboeken en leesboekjes aan, waarmee de kinderen aan de slag kunnen. In het voorjaar zal er een gezamenlijk project worden opgestart. De kinderen zullen elkaar dan ook ontmoeten en samen een dag aan het project gaan werken.

Samenwerking

Beide scholen hopen dit jaar een basis te kunnen leggen voor een langdurige samenwerking. Immers de kinderen wonen zo dicht bij elkaar dat het jammer is dat er zo weinig contact is met de “buurkinderen”. De samenwerking wordt financieel ondersteund door de Stenden Hogeschool en de Taalunie. Momenteel wordt nog onderzocht of er ook een Duitse student van Stenden op onze school kan komen lesgeven. Overigens is de Stidalschool ook gestart met het aanbieden van Franse les voor groep 7/8 . Deze lessen zijn vooral gericht op het durven praten in het Frans en wordt ondersteund met bijv. Franse muziek. Het zijn dus geen lessen uit een boek, waarmee je allemaal grammaticale regels leert. Met het aanbod van Engels in alle groepen laat de school de kinderen volop met vreemde talen kennismaken. Iets waaraan ze hun verdere leven veel baat bij kunnen hebben, denkt de school.

Auteur

Redactie