Burgerbegroting Emmerhout verdeeld

Emmen

Het was bommetje vol vorige week in Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ in Emmerhout. En dat was begrijpelijk, want er zou 96.000 euro verdeeld worden over negen thema’s die vanuit de wijk zijn aangedragen, zoals sport, veiligheid en openbaar gebied.

Na de opening door Joke Bakker, voorzitter Wijkbelangen Emmerhout, kreeg wethouder Bouke Durk Wilms kort het woord. Hij was blij verrast dat zovelen op de oproep ‘Beslis mee! Het is jouw wijk, jij mag het zeggen.’ gehoor hadden gegeven. Daarna was het woord aan Joop Hofman om de avond te leiden. De aanwezige wijkbewoners zaten met zes personen aan één tafel. Op iedere tafel lag een poster met de negen thema’s en iedere wijkbewoner had acht fiches ter waarde van 2000 euro per stuk om in te zetten. Bij het inzetten was nog wel een tweetal spelregels. Van de zes personen moesten minstens drie mensen fiches op één thema zetten. En op één thema moest minimaal 10.000 euro worden ingezet. Dat betekende discussiëren, argumenteren en onderhandelen. Uiteindelijk werd er bij iedere tafel overeenstemming bereikt over de verdeling en kon de totaalverdeling opgemaakt worden.

Budget

Dat vergde enig tel- en rekenwerk. Een mooie gelegenheid voor de aanwezigen om de kelen te smeren en verder met elkaar in gesprek te gaan. En toen was het moment daar, de uiteindelijke verdeling werd bekend gemaakt. Het thema ‘Sport en bewegen’ kreeg het grootste deel van het budget toebedeeld, gevolgd door ‘Kinderen en Jongeren’ en ‘Speelvoorzieningen’. Nu de middelen verdeeld zijn over de negen thema’s kunnen ideeën ingediend worden hoe dit geld besteed kan worden in de wijk. Daarvoor hebben wijkbewoners tot 18 oktober de tijd. Dan is er weer een grote avond in ‘Op Eigen Houtje’ waar men zijn of haar idee/project kan presenteren en toelichten. Op die avond wordt door de aanwezigen uiteindelijk bepaald welke projecten in 2017 uitgevoerd gaan worden. De volledige verdeling van de burgerbegroting in Emmerhout ziet er qua thema als volgt uit: Sport en beweging, Kinderen en Jongeren, Speelvoorzieningen, Groen, Verkeer, Veiligheid, Sociaal, Openbaar gebied, Informele Zorg.

Auteur

Redactie