Pilot over eigen inkomen in Emmer wijk Bargeres van start

Emmen

Half september start in de Emmer wijk Bargeres een pilot waarbij aandacht wordt gevraagd voor toeslagen en voorzieningen om het eigen inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld de minimaregelingen van de gemeente.

Vrijwilligers gaan huis-aan-huis de deuren bij langs in de straten Rolderbrink en Balingerbrink. Onder de projectnaam ‘Regtop’ werken Wijkteam Bargeres, Lefier, Domesta, gemeente Emmen, Leger des Heils, Sedna en Humanitas samen. Veel mensen met een laag inkomen maken geen gebruik van de mogelijkheden die worden geboden om hun inkomen aan te vullen. Men weet bijvoorbeeld niet van het bestaan van de regeling of denkt er geen recht op te hebben. Vaak blijkt dat er meer mogelijk is dan vooraf gedacht. Samen met een vrijwilliger van Regtop wordt gekeken of iemand geld laat liggen. Hiervoor wordt gekeken naar de gezinssamenstelling en het inkomen. Als blijkt dat iemand geld laat liggen, dan wordt uitgelegd hoe en waar de toeslagen en voorzieningen kunnen worden aangevraagd.

Auteur

Redactie