Nieuw stationsplein voor Coevorden

Coevorden

Nu de bouw van de spoorboog al bovengronds zichtbaar is, is het tijd voor de herinrichting van de stationsomgeving. Een nieuw stationsplein, een voetgangerstunnel en parkeren aan beide kanten van het station, zoals dit jaren geleden in het Wensbeeld is bedacht.

In 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden voor het spoor en de voetgangerstunnel. De uitvoering vindt plaats in 2018. Het college van B&W stelt aan de raad voor om de plannen zoals die in 2013 voor het eerst in de Gebiedsvisie zijn gepresenteerd, uit te voeren. Stationsplein Eén plein met daar midden over het spoor waarmee de delen binnen de historische vesting weer met elkaar worden verbonden. Dat is het idee voor het stationsplein. Veel groen, plaats om te zitten en een goede overgang naar het winkelcentrum. Parkeerplaatsen voor zowel fietsers als auto’s aan beide kanten van het station zorgen voor het ontlasten van het verkeer in de binnenstad. Voetgangerstunnel Voor een veilige en functionele fietserstunnel is het gebied te klein. Een voetgangerstunnel met de mogelijkheid er met de fiets door te lopen en geschikt voor minder-validen, verbindt het Westelijk plein rondom de voormalige van Gend & Loos loods met het stationsplein richting stadscentrum. RSP De herinrichting van de stationsomgeving is de volgende stap in het grote project dat met RSP gelden wordt bekostigd. Dit zijn de gelden die Groningen, Friesland en Drenthe in 2013 ontvingen ter compensatie van het niet aanleggen van de Zuiderzeelijn. Het RSP-project Coevorden heeft een omvang van 36 miljoen euro, waarvan de gemeente ongeveer 21% bekostigd. De middelen worden aangewend voor de spoorboog en de herontwikkeling van de stationsomgeving.

Auteur

Redactie