Jongerenbegeleiding met muziek

Emmer-Compascuum

Music4You is een zorginstelling die zich heeft gespecialiseerd in het geven van muzikale zorgbegeleiding. Dat houdt in dat een kind met bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS of ADD zorgbegeleiding met muziek kan krijgen.

Muziek is hierin niet het doel maar een middel om gewenste resultaten te behalen.Daarnaast organiseren wij een keer per maand een groepsbegeleiding. Door middel van activiteiten wordt er zowel structuur als uitdaging geboden. Met de juiste begeleiding bereiken de jongeren meer dan alleen het doel van de activiteit. Zo hebben ze op een ontspannen manier contact met leeftijdsgenoten, waardoor er indirect gewerkt wordt aan sociaal emotionele vaardigheden. Elke zaterdag kan een kind terecht voor dagbesteding. Dagbesteding is begeleiding in een groep, waarbij kinderen en jongeren verschillende activiteiten krijgen aangeboden. Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het bieden van invulling en structuur in de dag, het leren van vaardigheden, of opvang om de ouders te ontlasten. Meer info: 0655512410 of www.music4you.nl.

Auteur

Redactie